AD Seminar – Thunder BayCanSkateSeminar with Monica Lockie